برچسب گذاری توسط: کارآموزی معماری آزادشهر خیابان جهاد فلکه مرکزی کوچه دهم

کارآموزی معماری – آزادشهر- خیابان جهاد- فلكه مركزی – كوچه دهم 20 صفحه دسته معماری

در دنیای امروز و آینده فن آوری كارهای اجرایی همراه با نوآوری كه هر روز صنعت ساختمان را متاثر می كند لزوم آموختن هرچه بهتر روش های درست كارهای عملی ساختمانی را ایجاب می كند نحوه انتخاب درست و بجای مصالحی چون آجر ، سیمان ، گچ ، بلوك و دیگر مصالح و همچنین طرز درست مصرف كردن آنها از اهمیت فراوانی برخودار می باشد