برچسب گذاری توسط: کارآموزی لیتوگرافی و چاپ

کارآموزی لیتوگرافی و چاپ 88 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

آشنائی با محیط كار شرایط مطلوب و فراهم كردن امكانات مناسب با نوع كار انتخاب وسائل و دستگاههای مورد نیاز و چگونگی كاربرد عملكرد و استفاده ی صحیح از آنها مسلمادر سرعت سهولت و كیفیت كار نقش مهمی را ایفا می كند شناخت این موضوع كه كدام وسیله برای چه نوع كار مناسب است مسلمادر هزینه ها نیز تأثیر مستقیم دارد