برچسب گذاری توسط: کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی (سویا و ذرت) 28 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

سویا كه آن را به انگلیسی soybean می‌نامند گیاهی است كه اكثرا بخاطر دانه اش در دنیا كشت می‌شود از دانه ی این نبات روغن استخراج می‌گردد كه در تهیه ی روغن نباتی وتغذیه ی انسان به كار می‌رود از كنجاله ی سویا نیز كه دارای مقدار زیادی پروتیین مرغوب می‌باشد در دامپروری و مخصوصا مرغداری استفاده می‌شود همچنین در بعضی از نقاط دنیا این نبات را به عنوان علوفه