برچسب گذاری توسط: پیشگیری از ایدز

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی 47 صفحه دسته علوم پزشکی

در برخی كشورهای آفریقائی نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی بدلیل ازدیاد بیماران مبتلا به ایدز در حال متلاشی شدن است nدر زیمبابوه 50 درصد از تختهای بیمارستانی توسط بیماران مبتلا به ایدز و عوارض ناشی از آن اشغال گردیده است