برچسب گذاری توسط: پژوهش ژنوم انسانی

دانلود پژوهش دانش ژنتیک (زادشناسی) 313 صفحه دسته پزشکی

كار متخصصان ژنتیك پزشكی مشابه كار پزشكان عمومی است ابتدا اطلاعات كسب می كنند و سپس با استفاده از این اطلاعات به كار تشخیص می پردازند و سرانجام اقدامات عملی را به فرد یا افرادی كه مشاوره شده اند ارائه می دهند در برخی موارد،‌شجره نامة خانوادگی، مهمترین بخش كسب اطلاعات است