برچسب گذاری توسط: پژوهش مدیریت كیفیت در شركت مارلیك سان

مدیریت كیفیت در شركت مارلیك سان زیر رشته مدیریت

شركت مارلیك سان در سال 1365 به منظور تولید انواع میل بادامك خودرو تأسیس و با تجهیز كارگاههای ریخته گری و ماشینكاری در سال 1368 به تولید اولین نوع میل بادامك خود یعنی میل بادامك پیكان 1600 سی سی و ریخته گری انواع قطعات مهندسی اقدام نموده است