برچسب گذاری توسط: پژوهش بورس به زبان ساده

تحقیق بورس به زبان ساده

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی آغاز كرد