برچسب گذاری توسط: كارآموزی عمران پروژه ساختمانی 110 واحدی

گزارش كارآموزی عمران – پروژه ساختمانی 110 واحدی 40 صفحه دسته عمران

وجودمسكن و سرپناه مهمترین ركن اساسی هر جامعه بشری می باشد ، امروزه رشد چشمگیری در ساخت و ساز در شهرها می بینیم آیا این ساخت و سازها همگی اصولی می باشند وا گر ساختمانی اصولی بنا نشود چه در اثر یك حادثه طبیعی و یا غیر طبیعی ، خسارت های جانی ومالی در پی خواهدداشت