برچسب گذاری توسط: كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

گزارش كارآموزی حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 44 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

با توجه به رشد روزافزون جمعیت جامعه انسانی و فعالیتهای اقتصادی آن در سالهای اخیر نیاز به حسابداری در رشته‌های مربوط به آن را در جامعه‌ای امروزی به یك مسئله جدی مبدل ساخته است و صاحب‌نظران را برآن داشته كه در مورد توسعه و گسترش این حرفه بااهمیت فكر اساسی نمود و تلاش پرثمری را در این مورد ارائه نمایند هدف ما از این كارآموزی یادگیری حرفه حسابداری به