برچسب گذاری توسط: قابلیت گسترش سیستم

کارآموزی شرکت کارا تلفن – سالن دیجیتال – سوییچ 46 صفحه دسته الکترونیک و مخابرات

شركت كارا تلفن به دنبال هدف تولید مراكز تلفن در رنجهای مختلف پس از تكمیل ظرفیتهای خود در رنج مراكز تلفن سانترال، اكنون سیستم تمام دیجیتال خود را كه از 256 پورت تا 16000 پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقدیم می‌كند