برچسب گذاری توسط: فرآیند خشک کردن در مواد غذایی

دانلود پاورپوینت خشک کن با بستر سیال Fluidized Bed Dravers 30 صفحه دسته صنایع غذایی

در اثر کاهش رطوبت ماده غذایی امکان فساد میکروبی از بین می رود و سرعت واکنشهای مضر کم می شود ضمن اینکه بر روی محصول اثر حفاظتی دارد ، وزن و حجم آن را به میزان چشمگیری کاهش می دهد