برچسب گذاری توسط: ساختمان های اسکلت فلزی

گزارش کارورزی ساختمان و اجرای آن 56 صفحه دسته عمران

زمینهای خاکریزی شده(زمینهای خاک دستی) مانند بعضی از اراضی شمال تهران و خندق های پر شده که همه بوسیله خاک دستی پر شده اند ، مقاومت این زمینها بسیار کم بوده و قدرت مجاز آنها در حدود 80 گرم بر سانتی متر مربع می باشد این زمینها بدون پی سازی های ویژه مانند شمع کوبی و غیره به هیچ وجه برای ساختمان مناسب نیستند