برچسب گذاری توسط: روش آزمون محلول هیپوكلریت سدیم

کارآموزی -شركت لوله گستر اسفراین 150 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور رفع نیاز كشور به لوله های بدون درز در اندازه های 55 تا 16 اینچ كه در صنایع نفت، گاز و ساخت دیگ های نیروگاهی به كار می رود و قبل از تأسیس این كارخانه تماماً از طریق واردات از خارج از كشور تأمین میگردیده، اقدام به ایجاد طرح احداث كارخانه مورد نظر نمود