برچسب گذاری توسط: رنگ های متفاوت برای شناسایی سیم ها

كارآموزی – سایپا – سیستم الكتریكی خودرو 56 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

شركت سهامی عام ایران در تولید اتومبیل ( سایپا) در سال 1344 در زمینی به مساحت 240 هزار متر مربع ( در حال حاضر فقط مساحت زمین كارخانه مركزی 415 هزار متر مربع می‌باشد ) و زیر بنایی 20 هزار متر مربع با سرمایه اولیه 160 میلیون ریال بنام شركت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن ایران تاسیس گردید در تاریخ 15 اسفند 1345 ثبت و در اواخر سال 1347 به مرحله بهره بردا