برچسب گذاری توسط: رشته های تربیت بدنی

دانلود پاورپوینت تاسیسات و اماكن ورزشی 35 صفحه دسته تربیت بدنی

اولین باشگاه ایران در تهران تاسیس شد باشگاه ایران بود كه با حضور عده ای از اعیان و اشراف ونمایندگان سیاسی كشورهای خارجی تشكیل شده كه به مسابقات اسب سواری و چوگان توجه خاصی می كردند