برچسب گذاری توسط: دریچه های بازدید

كارآموزی آب و فاضلاب اداره آب و فاضلاب شهرستان بهشهر 30 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

آب ژاوال در سال 1950 اولین بار در كشور سوئد با آغاز تكنولوژی كلرزن های جهان برای گند زدایی آب شرب بكار گرفته شد سپس آب ژاوال در كشورهای اروپای شرقی ، ژاپن و سنگاپور برای آب لوله كشی مورد استفاده قرار گرفت معایب بهره برداری از آب ژوال