برچسب گذاری توسط: خاکبرداری با بیل مکانیکی جهت خاکریزی زراعی برای کاشت چمن

کارآموزی گیاهپزشکی – شهرداری منطقه 19 تهران – چمن و چمن کاری 23 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

منطقه 19 شهرداری تهران در منتها الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در جاورت ناطق 16،17،18،20می باشد این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله های تعددی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از خانی آباد نو، شهرک شریعتی، عبدل آباد، نعمت آباد، صالح آباد لتخواه، شهرک احمدیه و شهرک بخارائی از جمله اماکن شاخص منطقه نیز می توان به کوره های آجر پزی