برچسب گذاری توسط: توزیع دیوارها

کارآموزی عمران – اجرا و ساخت ساختمانهای یک طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن 57 صفحه دسته عمران

ساختمان های مصالح بنایی ، یک سیستم سازه ای جعبه مانند را تشکیل می دهند،شامل اجزای سازه ای قائم یعنی دیوارها و اجزای سازه ای افقی یعنی سقف ها بارهای قائم از سقف ها به عنوان اعضای خمشی افقی به دیوارهای باربروازدیوارهای باربربه عنوان اعضای فشاری قائم به پی ها منتقل می شوند