برچسب گذاری توسط: تاریخچه كفیر

دانلود پاورپوینت کفیر یک نوشیدنی تخمیری 17 صفحه دسته صنایع غذایی

كفیر معروفترین شیر تخمیری اسیدی الكلی است كه منشاء آن به كوههای قفقاز بر می گردد اما از دهد 1980 به بعد اهمیت این فراورده لبنی شناخته شده و تحقیقات وسیعی درمورد بهینه سازی و تولید صنعتی و افزایش دامنه تنوع پذیری این محصول انجام گرفته است