برچسب گذاری توسط: تئوری القا الكترومغناطیس

کارآموزی موضوع پروژه 2 دینام موضوع پروژه 3 كارخانه ایمن‌ خودرو شرق 28 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

به منظور تأمین انرژی مورد نیاز موتور استارتر جهت سیستم‌های جرقه و سوخت رسانی انژكتوری و همچنین به واحد كنترل الكترونیكی (ECU) جهت كنترل تجهیزات الكترونیكی، سیستم روشنایی و نیز سیستم‌های ایمنی و رفاهی خودرو، خودروهای موتوری نیازمند دینامی جهت تأمین مناسب منبع انرژی می‌باشند این انرژی بایستی در تمامی زمان‌ها در دسترس بوده و قابلیت استفاده و دسترسی د