برچسب گذاری توسط: آشنایی کلی با مكان کارآموزی و قوانین مهم آن

گزارش كارآموزی: شهرداری منطقه 2 56 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

برای گذراندن كارآموزی مكانی دولتی را انتخاب كرده ام كه مربوط به رشته معماری هم می شود یعنی شهرداری گرگان كه در آن برای ساخت یك ساختمان مسكونی و یا با كاربری دیگر مجوز داده می شود شهرداری مكانی پر رفت و آمد و پر دغدغه ای است سر و كار زدن با ارباب رجوع و یا هر قشری از جامعه و رفتار درست با آنها بسیار مهم می باشد و كنترل كردن این فضاها بسیار مشكل م