بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا 26 صفحه دسته زمین شناسی

به صفحه دریافت بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا خوش آمدید.

خلاصه یك ساختمان تقویت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پایه دارای ابعادی به شرح ذیل می باشد ارتفاع 716 ، پهنای 211 محاسبات طراحی بوسیله صورت پذیرفته است طراحی بنا بر صورت می پذیرد دیواره تكمیل شده دارای زاویه شیب 80 درجه می باشد این مقاله نگرش طراحی و جزئیات ساخت را تشریح می نماید ای

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 17 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا

خلاصه: یك ساختمان تقویت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است. ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پایه دارای ابعادی به شرح ذیل می باشد. ارتفاع 7/16 ، پهنای 2/11 محاسبات طراحی بوسیله صورت پذیرفته است. طراحی بنا بر صورت می پذیرد. دیواره تكمیل شده دارای زاویه شیب 80 درجه می باشد این مقاله نگرش طراحی و جزئیات ساخت را تشریح می نماید. این موارد شامل زمان ساخت،‌نحوه نصب، جزئیات پیرامون ساختار سطح آن می باشد.

نتایج محاسبات تخریب در طی دوره 2 ساله پس از ساخت مد نظر قرار می گیرد.

كلمات كلیدی: مورد مطالعه – خاكریزها – تسطیح – شبكه های زمین – كنترل

مقدمه

در سال 1997 یك اداره مركزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود كه دارای یك شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده 46A منتهی می گردید. تفاوت سطح در مرزهای شمالی و جنوبی 17 متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جدید در برابر شلوغی خیابان 46 A بود در عین حال محل پارك مناسبی را ایجاد می نمود. كه در شكل 1 نشان داده شده است.

زیرنویس شكل 1 : ساختار طبیعی در بخش شمالی – جنوبی و ایده حاكم بر ساختار

در نتیجه زمینی به مساحت m2 3500 به عنوان محل پارك در جلوی ساختمان تعبیه گردید. یكی از خصوصیات ساختمان به كاربری یك عایق صوتی بود. به این دلیل، خط در راستای ساختار تقویت شده ثابت بود. خط در پایا دیواره به واسطه و جر و موزهای زمینی ثابت شده بود. این شرایط منجر به تغییر وضعیت 80 درجه ای ساختمان با افزایش ارتفاع m7/16 گردید. طول نهایی این دیواره در طول خط فوقانی به میزان m215 محاسبه گردید. در این راستا یك سری ساختارهای خاص تعبیه گردید. این پروسه به عنوان یك كار جانبی برای ساختمان انجام گردید.

در این ساختار از مواد بتونی با دانه بندی 32/0 و 45/0 استفاده گردید.

طرح و ساختار كامل ساختمان را ارائه می دهد.

2- طراحی ساختار زمین تقویت شده با استفاده از تركیبات زمین

1-2: روش ساختار

نویسنده این مقاله روش ساختاری را پیشنهاد می نماید كه به عنوان زمین تقویت شده با تركیبات موجود در آن شناخته می شود. روش امكان طراحی ساختار را با توجه به مزیت استفاده از مواد ساختاری بازیافت شده فراهم می نماید. QRE دارای لایه های مختلفی بوده امكان شكل دهی سطح جلویی و خلفی خاك به طور همزمان وجود دارد. شكل 4 بخش عرضی ساختار را نشان می دهد. ساختار دارای مشخصات ذیل می باشد.

– ارتفاع ساختمان :‌m7/14 – حداكثر ارتفاع: m7/16

– زاویه متوسط انحراف :‌00/80 درجه – حداكثر پهنای پایه m02/11

طول كل سیستم : m5/21

پایه ساختار دارای پهنای بستر m5/3 بوده كه بین ساختار و مرزهای حفاظتی كشیده شده است. امكان دستیابی و كنترل اهداف را فراهم می نماید. در پایانه جنوبی – غربی یك برج مارپیچ مانند ساخته شده است.

زیرنویس شكل 2 : بخش عرضی

2-2- مواد اولیه بكار رفته در این ساختار

ساختار خاك: خاك بازیافت شده : 45/0 تا 32/0

جاذبه مشخصه :

زاویه سایش:

چسبندگی :

خاك با دانسیته 100% فشرده می شود. این پروسه با استفاده از راهنمای آلمانی EIVE-STB a4 (ویرایش 1997) صورت می گیرد. پروسه های تقویت ذیل در نظر گرفته شده است.

تقویت اولیه : محصول701 TENAX TT نیروی كششی

كشش نهایی

تقویت ثانویه محصول220 TENAX LBo نیروی كششی

كشش نهایی 10% = E

تقویت استاتیك در قالب كشش یكسویه با پلی اتیلن صورت می پذیرد. این ساختار دارای پهنای 1000 می باشد. در راستای نیرو هیچگونه پوشش ساختاری مجاز نمی باشد. در برش عرضی Grid در كنار یكدیگر قرار می گیرند. در عین حال شاهد مقداری پوشش در این ساختار هستیم. از آنجا كه خمش شبكه های گسترش یافته در یك سو در بخش جلویی سخت می باشد. یك grid منعطف اضافی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر محاسبات طرح – ساخت میان لایه های ساختار تركیبی تا پایین ترین پایه ساختار m45/0 می باشد برای تعبیه ساختارها m9/0 می باشد. در جهت تسهیل پروسه، دستیابی به تقویت ساختار مناسب (تقویت ثانویه) از یك تركیب خاص استفاده می شود كه در نیمه بالایی نیز به كار می رود و بنابر دو نوع تقویت مورد استفاده مساحت مؤثر میان لایه ها در نیمه پایانی m45/0 می باشد. شكل 2 طرح برش عرضی را در 34/124+0 نشان می دهد. تقویت اولیه بوسیله تنش و تقویت 4/0 بوسیله خط ارائه گردیده است.

فایل دیگر:  مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت زیر رشته زمین شناسی

3-3- ساختار و جزئیات مرتبط با آن

خط فوقانی به واسطه نیاز به حفاظت در برابر نویز تثبیت می گردد. این پروسه در قالب انحراف 80 درجه تعیین می گردد. استفاده از خاكریز در این مورد ممكن نمی باشد چرا كه انحراف در این پروسه كمتر از 80 می باشد. همچنین حفاظت از نویز دچار اختلال می گردد. به هر حال انحراف 80 مشكلات زیادی به بار می آورد. این پروسه در دو مرحله قابل بررسی می باشد.

مرحله اول : پروسه ابتدایی

مرحله ثانویه : پروسه ثانویه

اولین مرحله به تسطیح ساختار سیستم در یك شبكه مستحكم كمك می كند. این طرحها دارای شیب 80 درجه می باشد، همچنین در اولین مرحله از یك سری همین خاص استفاده گردید. این روند در قالب رویه فوقانی خاك در ساختار مورد نظر مشاهده گردید تا از فرسایش بخش جنوبی ساختمان جلوگیری نماید. مرحله دوم پس از اتمام كار ساختمان تشكیل گردید. در این ساختار یك شبكه سیمی تقویت شده به فاصله m5/0 مورد استفاده قرار گرفت این شبكه سیستم های تقویت مختلفی مورد استفاده قرار گرفت كه سبب جلوگیری از بروز فرسایش می گردید تقویت اولیه در بخش جلویی ساختمان متمركز می گردد. به طوریكه ضخامت آن بدون المانهای مرزی مواد اولیه m3/0 می باشد. كنترل فرسایش به به كاربری یك ساختار پلیمری كه از فیبرهای نخی بازیافت شده تشكیل شده است محقق می گردد. جزئیات مهم ساختار دارای پهنای cm2 در بخش فوقانی هر لایه در بخش جلویی می باشد.

به دلیل و انحراف 80 در ساختار این سیستم به كارگیری از یك سیستم جمع آوری آب اضافی حاصل از بارش باران بر این ساختار طراحی گردیده است.

زیرنویس شكل 3 : جزئیات كار در این پروسه

3 طراحی : بررسی ابعاد ساختار بنا بر و نظریه ‌نسبی صورت می پذیرد. پایداری داخلی و خارجی ساختمان محاسبه شده است. این پروسه در قالب سه بخش ارائه گردیده است.

فاكتور كاهش A1-A4 و ضریب اصطكاك به وسیله سازندگان ارائه گردیده است این مقادیر به شرح ذیل می باشد.

A1= 62/2

A2=10/1

A3=00/1

A4= 00/1

حداكثر نیروی كششی تقویت شده در دوره های طولانی مدت 25% مشخصات نیروی كششی در كوتاه مدت می باشد. به هنگام طراحی، پیش بینی تخریب ساختار ضروری به نظر می رسد.

این پروسه با تخریب نسبی ساختار در یك راستای مشخص در ارتباط است. اما تخریب عرضی به راحتی قابل پیش بینی می باشد. برای این محاسبات روشهای FEM راه حلهای مناسبی می باشند. در كاركرد این پروسه این المانها به كار نمی روند چرا كه نیازمند برنامه های گران قیمتی می باشند كه نیازمند نفر – ساعت كار بسیار وسیعی می باشد. این نتایج به ورودی سیستم وابسته می باشد. یك روش كاربردی پیرامون این مشكل مشابه تخریب ساختار در هنگام پروسه ساخت و پس از آن می باشد. در این صورت مقادیر ورودی محاسبات به هنگام كنترل ساختار برای مشكلات ممكن چك می گردد. همچنین پروسه ساختار در حین كار 2 سال پس از اتمام آن تحت كنترل قرار می گیرد. محاسبات تخریب در ارتفاعات 16.7m 12m 9.5m 3 m صورت می پذیرد (در برشهای عرضی m8 )

این تخریب به صورت سه بعدی درنظر گرفته می شود.

4- نتایج

1-4- پروسه ساخت: كار ساخت به وسیله lobbe Holding Gmbu80 صورت می گیرد.

كارمندان تجربه ای در زمینه روش ساخت نداشته اند. در نتیجه معرفی زمین با استفاده از تركیبات درون آن ضروری به نظر می رسد. این مقدمه شامل 2 روزیكه با كمك كاربردی در مراحل اولیه بوده كار پروسه ساخت كنترل می گردد.

سركشی های منظم و چك های اعلام نشده ، كیفیت كار را ارتقاء می كند.

پروسه ساخت با مشكلات ذیل همراه می باشد.

مشكلات در حفظ شیب مورد نظر

– امنیت كاری مناسب در محیط كار مخصوصاً خطر سقوط

– دستیابی به درجه مورد نظر در فشرده سازی خاك

– انحراف از تكنولوژی فشرده سازی بنا بر محاسبات طرح

مشكل اول حفاظت از انحرافات سطح می باشد . به این دلی،‌از مواد تركیبی خاصی استفاده گردید. این سیستم بدون مشكل ارتفاع قابلیت كاركرد دارد. مزیت این سیستم تركیب ایمنی و حفظ انحرافات مورد نظر می باشد. این سیستم و شكل 4 نشان داده شده است. سیستم انحراف شامل چندین شاخص می باشد كه با المانهای فولادی ‌در ساختار به كار می رود. این المانهای فولادی همانند نعل اسب طراحی شده در لایه سوم به كار می روند، به شبكه شاخصهای موجر دور ساختار اتصال می یابد. هر یك از شاخصهای ساختار دارای طول m4/0 می باشند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا;تسطیح ;شبكه های زمین ;كنترل

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *